Abonamenty:

podstawowy 12 miesięcy
- umożliwia roczną aktualizację określonych dla danego produktu komponentów oraz bazy wirusów.

rozszerzony 24 miesiące
- umożliwia dwuletnią aktualizację określonych dla danego produktu komponentów oraz
bazy wirusów. Koszt drugiego roku liczony jest jako 50% podstawowej ceny licencji


zamknij okno