Licencje:

Nowa Licencja
- W przypadku pierwszego zakupu, klient otrzymuje licencję wraz z abonamentem.
Nabyta licencja upoważnia po wygaśnięciu abonamentu do zakupu kontynuacji pakietu
po niższych cenach w kolejnym roku.

Kontynucaja
- Zakup oprogramowania w ramach kontynuacji przysługuje w przypadku posiadania licencji lub
przejścia z innego oprogramowania konkurencyjnego.


zamknij okno