Wersja Edukacyjna/Rządowa

- oferta skierowana jest do następujących jednostek:
- szkół publicznych i niepublicznych (podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe).
- bibliotek.
- instytucji non-profit.
- szpitali z wydzieloną jednostką dydaktyczną.
- instytucji zarejestrowanych w MEiN jako spełniające funkcje dydaktyczne.

zamknij okno