Wersja do Użytku Domowego

- produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego.
- czas trwania abonamentu wynosi 12 miesięcy.
- pakiet ten zawiera moduły identyczne jak ArcaVir System Protectionzamknij okno